Stanlab

Askorbinian sodu (witamina C) SD 250g Stanlab

25,90 zł
Brutto

Askorbinian sodu (witamina C) SD 250g Stanlab

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Postać: ciało stałe

Kolor: biały

Zapach: bez zapachu

pH: 7,0 - 8,0

Temperatura topnienia: brak danych

Temperatura wrzenia: brak danych

Temperatura samozapłonu: brak danych

Temperatura zapłonu: brak danych

Granice wybuchowości: brak danych

Ciśnienie par: nie dotyczy

Gęstość: brak danych

Rozpuszczalność:

w wodzie: około 62 g/100ml

w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

10200000518505

Komentarze

Komentarze (0)